Het Kunduz-reparatie-akkoord

Vandaag sloten de PvdA en VVD een deelakkoord. Goed nieuws voor studenten en forensen. De langstudeerboete (met terugwerkende kracht) en de forensentaks worden teruggedraaid, evenals het liggeld voor zieken en de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. Dat klinkt goed. Het nieuwe SP Tweede Kamerlid Arnold Merkies sprak dan ook van ‘goede besluiten’. 

Maar voor wat hoort wat. Dat wil zeggen; als je aan de begrotingsregels van “Brussel” wilt blijven voldoen. Daarom voeren de beide partijen het vitaliteitssparen (fiscaal voordelig sparen voor bijvoorbeeld vervroegd pensioen) niet in en verhogen zij de assurantiebelasting (onderdeel van verzekeringspremies) naar 21%. Zeker zo opvallend is de nog snellere verhoging van de AOW-leeftijd, om zo nog sneller van bezuinigingen op de AOW-uitkeringen te kunnen profiteren. 

Er is dus een verschuiving van de lasten van studenten en forensen naar verzekerden (per gezin zo’n € 100,- per jaar) en ouderen. Voor ouderen is het extra zuur dat de AOW leeftijd nog sneller wordt verhoogd. Zij die daarbij onverhoeds eerder buiten het arbeidsproces vallen, ondervinden als geen ander de gevolgen van dit akkoord. En dat is een aanzienlijke groep wanneer we bedenken dat nu al twee op de drie mensen tussen de 60 en 65 geen werk meer heeft.

Maar het meest opvallend is misschien wel wat er niet al te uitdrukkelijk in het deelakkoord staat. Zo is er een tegemoetkoming afgesproken voor ondernemers om de effecten van de BTW verhoging op korte termijn op te vangen. Dit moet betekenen dat de BTW-verhoging uit het Kunduz-akkoord nu ook dankbaar wordt overgenomen. Voor de VVD is dat niet vreemd, maar de PvdA sprak zich eerder juist uit tegen deze lastenverzwaring.

Het deelakkoord is daarmee vooral een Kunduz-reparatie-akkoord. Het impliceert dat de overige maatregelen uit dat akkoord (vooralsnog) geaccepteerd worden door beide onderhandelingspartijen.

Daartoe behoren de verhoging van het eigen risico in de zorg tot €350,-, een beperking van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken en een versoepeling van het ontslagrecht. Stuk voor stuk slechte besluiten. Het feit dat deze niet in het deelakkoord staan kan maar twee dingen betekenen:

of beide partijen zijn het er nog niet over eens

of beide partijen zijn het met Kunduz eens

Hoewel ik graag zie dat mensen het met elkaar eens worden, hoop ik in dit geval dat beide partijen het hierover nog niet eens zijn geworden. Dan is er tenminste nog hoop op een eerlijker en socialer akkoord voor hen die afhankelijk zijn van zorg, voor de huizen kopers en huurders, voor iedereen die vreest voor zijn baan en voor de ouderen onder ons.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>